Arxiu de la categoria: Escrits i textos

Institucions culturals. Com reorganitzar i innovar l’oferta educativa; part de l’equip o tot un departament?

Un dels reptes que s’han marcat els museus de Catalunya és enfortir la vinculació amb la societat a nivell d’accés, de participació i d’educació. En aquest sentit vol promoure l’accessibilitat universal al conjunt de museus; impulsar el coneixement i el desenvolupament dls públics dels museus; incentivar el compromís social del museu i la participació de la ciutadania i reforçar la centralitat i la innovació de l’acció educativa.

Cal dons en aquesta línia impulsar el suport a la realització de recerques i avaluacions en l’àmbit de Catalunya sobre els públics actuals i futurs a la vegada que fomentar el programa de suport als museus a la millora de l’acció social i educativa dels museus. Per donar resposta als reptes que s’han marcat els #museus de Catalunya d’enfortir la vinculació amb la societat a nivell d’accés, de participació i d’educació oferim una metodologia basada en el Manual Thinking i/o LEGO Serious Pla.

 

La nostra metodologia

Tallers personalitzats. Cada taller està dissenyat a mida, segons les necessitats de la teva institució, siguin individuals, d’equip o d’organització.

Les sessions són exclusives i úniques i es desenvolupen a partir de la construcció amb 3D i els esquemes mentals de. Cada participant aporta la seva visió individual, a la vegada que construeix la visió de conjunt de la institució.

Cada taller respon a un conjunt de preguntes que articulen la construcció, i que s’acaben responen amb el conseqüent pla d’accions.

Amb aquesta metodologia ja hem començat a treballar amb el Museu de l’Empordà, la Fundació Iluro i en breu iniciem projecte amb el Museu de Ferrocarril, el Museu de l’Hospitalet entre altres.

Finançament cultural

És evident que no podem substituir els recursos propis ni les aportacions governamentals, però ens calen models alternatius de gestió i fiançament de la cultura. Sembla clar que el mecenatge filantròpic i el patrocini empresarial seran de forma creixent un recurs important, i fins i tot en alguns casos imprescindible pel bon funcionament de les entitats, centres culturals i programacions de festivals i arts escèniques. Com apunt de partida cal ser conscient que el model i les fonts de finançament condicionen el contingut de les propostes, tant en el cas de la creació o la interpretació artística, com en la revaloració del patrimoni. I és precisament per això que aquets nous models han fomentar-ne la  transparència, per tal d’evitar entre altres conseqüències un buit en termes d’oferta i demanda culturals.

En primer lloc cal millorar la professionalització del sector cultural i la seva capacitat d’elaborar projectes viables – i no només econòmicament- i amb valor. En segon lloc millorar la comprensió de les necessitats i el funcionament de les empreses donant-los arguments més de tipus emotiu que no pas tècnic. 
En tercer lloc cal promoure projectes culturals vinculats a projectes socials per despertar l’interès social i poder facilitar la captació de més recursos.

La cerca de nous patrocinis i formes de col•laboració empresarial comporta una innovació el sistema de finançament , cal per això, innovar en la pròpia organització per així poder implicar-se en el món empresarial sota uns preceptes comuns i compartits. Al meu entendre només així es podrà potenciar i generar recursos propis amb la voluntat que es reinverteixin en la millora de la gestió dels elements patrimonials. Es fa necessari doncs construir un espai de trobada on iniciar consolidar vincles de confiança entre els sectors cultural i empresarial  per així poder crear les condicions necessàries per tal que els projectes culturals i els centres  culturals accedeixin al finançament i poder donar resposta a les necessitats específiques de cada una de les línies d’activitats i/o centres que formen part del nostre mapa cultural i patrimonial.