Finançament cultural

És evident que no podem substituir els recursos propis ni les aportacions governamentals, però ens calen models alternatius de gestió i fiançament de la cultura. Sembla clar que el mecenatge filantròpic i el patrocini empresarial seran de forma creixent un recurs important, i fins i tot en alguns casos imprescindible pel bon funcionament de les entitats, centres culturals i programacions de festivals i arts escèniques. Com apunt de partida cal ser conscient que el model i les fonts de finançament condicionen el contingut de les propostes, tant en el cas de la creació o la interpretació artística, com en la revaloració del patrimoni. I és precisament per això que aquets nous models han fomentar-ne la  transparència, per tal d’evitar entre altres conseqüències un buit en termes d’oferta i demanda culturals.

En primer lloc cal millorar la professionalització del sector cultural i la seva capacitat d’elaborar projectes viables – i no només econòmicament- i amb valor. En segon lloc millorar la comprensió de les necessitats i el funcionament de les empreses donant-los arguments més de tipus emotiu que no pas tècnic. 
En tercer lloc cal promoure projectes culturals vinculats a projectes socials per despertar l’interès social i poder facilitar la captació de més recursos.

La cerca de nous patrocinis i formes de col•laboració empresarial comporta una innovació el sistema de finançament , cal per això, innovar en la pròpia organització per així poder implicar-se en el món empresarial sota uns preceptes comuns i compartits. Al meu entendre només així es podrà potenciar i generar recursos propis amb la voluntat que es reinverteixin en la millora de la gestió dels elements patrimonials. Es fa necessari doncs construir un espai de trobada on iniciar consolidar vincles de confiança entre els sectors cultural i empresarial  per així poder crear les condicions necessàries per tal que els projectes culturals i els centres  culturals accedeixin al finançament i poder donar resposta a les necessitats específiques de cada una de les línies d’activitats i/o centres que formen part del nostre mapa cultural i patrimonial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *